motiv film

Sæverud

Aktørene

Om filmen

Mor Åses død

Grieg versus Sæverud

 

Vis respekt for teksten og Ibsens anvisninger, sa teaterdirektør Hans Jacob Nilsen i 1948. Han mente Grieg hadde misforstått Ibsen og at den søtladne musikken la feile føringer for teater-oppsetningen. Han ber Harald Sæverud skrive ny musikk til Peer Gynt.

 

Aktørene

 

Henrik Ibsen

1828-1906

Edvard Grieg

1843-1907

Hans Jacob Nilsen

1897-1957

Harald Sæverud

1897-1992

Om filmen

 

(kommer)

Mor Åses død

 

Dette er en nøkkelscene hvor Griegs musikk snur opp ned på Ibsens intensjoner, mener Hans Jacob Nilsen.